El Berguedà estudia generar turismo sobre los maquis

Jordi Escudéberga
REGIO7  25/08/2009

El proyecto tomará como referencia un programa de investigación ya encargado sobre la posguerra en la comarca.

El Berguedà tiene sobre la mesa la propuesta de crear un producto turístico vinculado a la figura de los maquis, teniendo en cuenta que tuvieron una presencia notable en el territorio y que aún se conservan diversos elementos que hacen referencia a este legado tanto en el Bages como en el Berguedà. De fet, la idea s'estén al conjunt de les dues comarques, i és per això que s'hi treballa des dels dos consells comarcals, i des del Consorci Turístic de l'Alt Berguedà, així com el del Cardener i el del Parc Fluvial del Llobregat. De hecho, la idea se extiende al conjunto de las dos comarcas, y es por ello que se trabaja desde los dos consejos comarcales, y desde el Consorcio Turístico del Alt Berguedà, así como el del Cardener y el del Parque Fluvial del Llobregat.

De moment, aquestes institucions han començat per encarregar un pla director a una empresa de turisme cultural perquè investigui quins elements de la història maquis encara perduren, ja sigui a través de documentació o de testimonis orals. De momento, estas instituciones han empezado por encargar un plan director a una empresa de turismo cultural para que investigue qué elementos de la historia maquis aún perduran, ya sea a través de documentación o de testimonios orales. En realitat es tracta d'un projecte de recerca "que té un interès pedagògic i cultural", explica la tècnica del Consell Comarcal del Berguedà, Imma Espel, però és a partir d'aquí "que veurem les possibilitats d'aprofitar-ho de cara a l'elaboració un projecte turístic", mitjançant propostes que formularà aquesta mateixa empresa, i que poden ser "des de la creació de rutes fins a visites temàtiques". En realidad se trata de un proyecto de investigación "que tiene un interés pedagógico y cultural", explica la técnica del Consell Comarcal del Berguedà, Imma Espel, pero es a partir de aquí "que veremos las posibilidades de aprovecharlo de cara a la elaboración de un proyecto turístico ", mediante propuestas que formulará esta misma empresa, y que pueden ser" desde la creación de rutas hasta visitas temáticas ". En aquest sentit, Espel veu factible poder tirar endavant el projecte, atès que "el Bages i el Berguedà tenen molta cosa per explicar de la guerra civil i la postguerra, i és un tema que pot tenir interès, perquè justament s'està gravant una pel·lícula sobre el Caracremada en aquest territori". En este sentido, Espel ve factible poder sacar adelante el proyecto, dado que "el Bages y el Berguedà tienen mucho que contar de la guerra civil y la posguerra, y es un tema que puede tener interés, porque justamente se está grabando una película sobre el Caracremada en este territorio ".

El pla director té un cost d'uns 20.000 euros, subvencionats a través del programa del Memorial Democràtic del departament de Relacions Institucionals de la Generalitat, i la intenció és començar-hi a treballar el setembre, amb l'objectiu d'haver completat la recerca el març que ve. El plan director tiene un coste de unos 20.000 euros, subvencionados a través del programa del Memorial Democrático del departamento de Relaciones Institucionales de la Generalitat, y la intención es empezar a trabajar en septiembre, con el objetivo de haber completado la investigación en marzo próximo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario